Gry

Install 0 A.D. Alpha 21 Ulysses - Wildfire Games on Linux

Install 0 A.D. Alpha 21 Ulysses - Wildfire Games on Linux

Wildfire Games, an international group of volunteer game developers released “0 A.D. Alpha 21 Ulysses”, the twenty-first alpha version of 0 A.D… 0 A.D. Alpha 21 Ulysses is a free, open-source game of ancient warfare. This alpha features new game modes, plenty of new maps, the official introduction of the final civilization: The Seleucid Empire and more!

Top New Gameplay Features In 0 A.D. Alpha 21 Ulysses

The Temple of Vesta, Thracian Black Cloak Champions and the Crannog

How to Install 0 A.D. Alpha 21 Ulysses on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04

sudo add-apt-repository ppa:wfg/0ad sudo apt-get update sudo apt-get install 0ad

Remove 0 A.D. Alpha 21 Ulysses

sudo apt-get remove 0ad
How to Configure SPICE Server in Debian 10
The Simple Protocol for Independent Computing Environments  or SPICE is a protocol used to access and control  remote desktops of virtual machines.  I...
23 podstawowe polecenia apt-get i apt-cache, których potrzebujesz
Polecenia „apt-get” i „apt-cache” są bardzo często używanymi poleceniami w środowisku Linux. Pierwsze polecenie pozwala głównie na instalowanie, aktua...
Jak naprawić połączenie odrzucone przez port 22 Debian/Ubuntu
SSH zapewnia bezpieczny sposób uzyskiwania dostępu do serwerów Linux i zarządzania nimi. Czasami podczas łączenia się z serwerami SSH użytkownicy częs...