Polecenia Linuksa

Jakie jest znaczenie chmod 755 oraz jak go wykonać i zweryfikować??
W systemie Linux chmod to wbudowane polecenie, które zarządza uprawnieniami dostępu do obiektów plików (plików i katalogów). Może przypisywać grupom, ...
Jak uruchomić polecenie „łatki” w systemie Linux??
„Patch” to polecenie dodawania plików poprawek do kodu źródłowego lub plików tekstowych. Pobiera dane wejściowe jako plik poprawki i stosuje różnice d...
How to execute multiple curl requests in parallel
Suppose you want to run multiple curl requests concurrently for whatever reason, say 10 requests at the same time. How would you go about it? In this ...
How to Use md5sum Command?
We have already discussed in another tutorial about the Linux sha1sum command to check the file's integrity. Similarly, on Linux systems, there are mu...
How to Use Linux Journalctl Command?
Linux-based systems provide multiple tools that help record and analyze system logs. Just like the “systemd”, which is a powerful tool used to collect...
How to Set Hostname Using Hostnamectl Command?
The hostname is an identity of the system and is used by the networks to search the system. The “hostnamectl” is a Linux command that is used to set t...
How to Run “script” Command in Linux?
The script command is used to typescript or record all terminal processes. After running the script command, it begins recording everything that appea...
How to remove a directory in Linux
Performing CRUD Operations in Linux are daily routine tasks like creating, reading, updating, and deleting a file or directory. This post will walk th...
Jak czekać na zakończenie określonego procesu w systemie Linux?
Jeśli pracujesz w skrypcie powłoki systemu Linux i chcesz uzyskać pożądany wynik skryptu, obowiązkowe staje się użycie polecenia wait w skrypcie. Pole...