WordPad

How to Uninstall and Reinstall Microsoft WordPad in Windows 10
Since the release of Windows 95, all of us have encountered Microsoft's rich text editor WordPad once in our life. WordPad is a powerful yet simple ve...
WordPad not showing text or opens with weird symbols
When you open a document in WordPad in Windows 10 and see a set of weird symbols aka garbage text, then it's probably because of the corrupted WordPad...
Jak korzystać z WordPada w systemie Windows 10
Założę się, że wielu z was musiało o tym nie słyszeć WordPad. Albo nawet jeśli o nim słyszałeś, nie korzystałeś z niego, a może po prostu zapomniałeś ...