Product License

How to tell if Windows 10 license is OEM, Retail or Volume (MAK/KMS)
We all have heard about Windows Keys all the time. This Product Key activates Windows on your computer so you can use it without any limitation. There...
How to find out Windows 10 OEM Product Key
PC manufacturers like HP, Dell, Asus, etc., offer the Windows OS with a built-in Product Key which can be activated right away. This is called as the ...
Windows 10 Generic Product Keys to install Windows 10
Windows 10 Generic Product Keys allow you to install a specific Windows 10 edition. They are also called as default keys but do note they do not actua...
Is it legal to use the cheap Windows 10 Keys available on the Internet? Do they work?
There are some websites on the internet that claim to sell original Windows 10 keys for a nominal price. How do they get such Windows 10 keys for less...
Change product key link not available in Windows 10
Windows 10 offers an activation section that you can use to change the product key. It is useful when you are upgrading to the next version of Windows...
How to find Product Key in Windows 10
When you buy a copy of Windows 10, you get a product key. This key is used to activate Windows on your computer.  It's a  25-character product key, an...
Co oznaczają różne typy kluczy produktów Microsoft Microsoft?
Wiele programów w czasie instalacji wymaga od użytkowników wprowadzenia klucza produktu. Zawiera zarówno litery, jak i cyfry, alfanumeryczną kombinacj...
Powiązanie identyfikatora sprzętu wykracza poza poziom tolerancji 0xC004F00F
Jeśli komputer połączony z przedsiębiorstwem otrzymuje błąd aktywacji zbiorczej 0xC004F00F, oznacza to, że coś się zmieniło na komputerze. Pełny komun...
Znajdź klucz produktu Windows 10 za pomocą skryptu VB
Ten post pokaże Ci, jak znaleźć swój Klucz produktu Windows 10 za pomocą skryptu VB. Ale muszę dodać, że to działa na Windows 8.1, Windows 7 i wcześni...