Ubuntu

Co to jest zapora na Ubuntu

Co to jest zapora na Ubuntu
Zapora Ubuntu nie zapewnia pełnej mocy niż standardowe polecenia iptables, można nią sterować za pomocą interfejsu graficznego, ponieważ jest mniej skomplikowany. Zapora sieciowa Ubuntu jest również znana jako ufw lub nieskomplikowana zapora ogniowa, ponieważ jest łatwa w użyciu i pomocna w wykonywaniu wszystkich podstawowych zadań zapory ogniowej bez znajomości iptables.

Jeśli jesteś użytkownikiem Linuksa, dobrze jest wiedzieć o zaporze i procedurze jej włączania/wyłączania. W tym artykule opisano wszystkie polecenia włączania/wyłączania zapory w systemie Ubuntu bez żadnych błędów.

Jak włączyć/wyłączyć zaporę sieciową w systemie Ubuntu

Sprawdź stan zapory na Ubuntu

Najpierw sprawdź stan zapory, używając poniższego polecenia w terminalu poleceń systemu Linux.

$ status sudo ufw

Użyliśmy „sudo”, co jest krótką nazwą SuperUser DO. To polecenie służy do uzyskiwania dostępu do wszystkich zastrzeżonych plików systemu, ponieważ Linux ogranicza dostęp do określonych części systemu, aby zapobiec poufnym plikom.
Po wykonaniu powyższego system wyświetli stan zapory w następujący sposób:

Status: nieaktywny

Oznacza to, że firewall jest aktualnie nieaktywny w systemie.

Możesz również użyć tego polecenia z „pełnym”, ponieważ dostarcza dodatkowych informacji o bieżącym stanie systemu.

$ sudo ufw status gadatliwy

Włącz zaporę sieciową na Ubuntu

Zapora jest obecnie wyłączona, ponieważ stan wskazuje, że jest nieaktywna w systemie.
Wykonaj poniższe polecenie w terminalu, aby włączyć zaporę ogniową w systemie Ubuntu:

$ sudo ufw włącz

Po wykonaniu polecenia system wyświetli komunikat podobny do tego:

Zapora jest aktywna i włączona podczas uruchamiania systemu.

Ten komunikat potwierdza, że ​​zapora została pomyślnie włączona w twoim systemie Linux Linux. Stan zapory można również sprawdzić ręcznie za pomocą polecenia status.

Wyłącz zaporę sieciową w systemie Ubuntu

Aby wyłączyć zaporę w Ubuntu, użyj poniższego polecenia w terminalu Linux:

$ sudo ufw Wyłącz

Po wykonaniu polecenia wyłączenia system wyświetli komunikat:

firewall jest zatrzymywany i wyłączany przy starcie systemu system

Ten komunikat potwierdza, że ​​zapora została pomyślnie wyłączona.

Jak włączyć / wyłączyć zaporę sieciową w systemie Ubuntu przez GUFW

GUFW to aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika, która umożliwia łatwe włączanie/wyłączanie zapór sieciowych w systemie Ubuntu.

Najpierw wykonaj poniższe polecenie w terminalu Linux, aby zainstalować pakiety GUFW w systemie.

$ sudo apt install gufw

To polecenie rozpocznie instalację pakietów GUFW w twoim systemie, a następnie otworzy GUFW, przeszukując go w menu Start.

Zapora wymaga wszystkich uprawnień administratora, więc wprowadź hasło systemowe w otwartym oknie dialogowym.

Teraz interfejs zapory pojawi się na ekranie, dzięki czemu można go łatwo włączyć i wyłączyć.

Wniosek

Zapora sieciowa Ubuntu jest mniej skomplikowana, a użytkownik może ją łatwo kontrolować, kontrolując ją za pomocą interfejsu graficznego. Jeśli jesteś użytkownikiem Linuksa, wiesz, że iptables są złożone, ale oferują pełną kontrolę. Jeśli jednak chcesz poznać procedurę włączania/wyłączania zapory na Ubuntu. W takim przypadku ten artykuł jest idealny, aby uzyskać pełne informacje dotyczące włączania i wyłączania zapory, znając jej stan.
+++

Python JSON ładny wydruk
JSON (JavaScript Object Notation) to powszechnie używany format do przechowywania danych. Służy do wymiany danych między serwerami i aplikacjami, i.m...
Operacje CRUD na bazach danych SQL i NoSQL przy użyciu Pythona
Istnieją dwa główne typy baz danych, których można używać z aplikacją: relacyjne bazy danych (SQL) i nierelacyjne bazy danych (NoSQL). Oba są szeroko ...
Python Absolute Value
Numbers are a very important aspect of any programming language. The numbers include integer, floats, and complex numbers. The numbers can be positive...