sed

sed How to Replace Newline with Comma Using the 'sed' Command
How to Replace Newline with Comma Using the 'sed' Command
Any character or string can be replaced by using the 'sed' command. Sometimes, we need to replace the newline character (\n) in a file with a comma. I...
sed How to replace the last occurrence using 'sed'
How to replace the last occurrence using 'sed'
'sed' command is used in Linux for various types of text operations, such as insert, delete, replace, etc. Different types of replacement tasks can be...
sed How to replace multiple lines using the 'sed' command
How to replace multiple lines using the 'sed' command
Sometimes it requires to replace multiple lines of a file with any particular character or text. Different commands exist in Linux to replace multiple...
sed Jak zamienić wszystko po wzorcu za pomocą polecenia seded
Jak zamienić wszystko po wzorcu za pomocą polecenia seded
Zadania zastępcze można wykonywać w Linuksie na różne sposoby. Polecenie „sed” jest jednym ze sposobów wykonania zadania zastępczego. To polecenie moż...
sed Jak wstawić linię po dopasowaniu za pomocą 'sed'?
Jak wstawić linię po dopasowaniu za pomocą 'sed'?
Jednym z przydatnych i potężnych poleceń systemu Linux jest polecenie „sed”ed. To polecenie służy do wykonywania różnych typów zadań w systemie Linux,...
sed sed Polecenie zastępujące ciąg w pliku
sed Polecenie zastępujące ciąg w pliku
Za każdym razem, gdy pracujemy z dowolnymi plikami, bardzo powszechną praktyką jest dokonywanie modyfikacji tych plików poprzez znajdowanie i zastępow...
sed Sed Usuń białe znaki
Sed Usuń białe znaki
Usuwanie spacji w dokumentach jest niezbędnym etapem formatowania, który jest wymagany do poprawy ogólnego układu tekstu i zapewnienia, że ​​dane są c...
sed Przykłady Bash Sed
Przykłady Bash Sed
Bash umożliwia zastępowanie wzorców za pomocą rozwijania zmiennych, np. ($zmienna/wzór/zastąpienie). A więc, czy sed wygląda tak (sed -e 's/pattern/re...