php

php Użycie funkcji usleep() w PHP
Użycie funkcji usleep() w PHP
Dwie funkcje są używane głównie w PHP, aby opóźnić wykonanie skryptu przez pewien czas. Są to usleep() i sleep(). Funkcja usleep() służy do opóźnienia...
php Write into a File in PHP using fwrite()
Write into a File in PHP using fwrite()
Many built-in functions exist in PHP to write in a new file or into the existing file. fwrite() function one of them to write content into the file. f...
php Use of usleep() Function in PHP
Use of usleep() Function in PHP
Two functions are mainly used in PHP to delay the execution of the script for some time. These are usleep() and sleep(). The usleep() function is used...
php Write into a file in PHP using fwrite()
Write into a file in PHP using fwrite()
Many built-in functions exist in PHP to write in a new file or into the existing file. fwrite() function one of them to write content into the file. f...
php Change the string into uppercase in PHP
Change the string into uppercase in PHP
PHP has many built-in functions to change the case of the string. The string value can be converted into all uppercase or lowercase; convert the first...
php Wygeneruj losową liczbę w PHP
Wygeneruj losową liczbę w PHP
Generowanie za każdym razem innej liczby przez wykonanie skryptu nazywa się liczbą losową. Liczba losowa może być używana do różnych celów w programow...
php Use of XOR operator in PHP
Use of XOR operator in PHP
Different types of operators exist in PHP to perform logical operations. These are AND, OR, NOT, and XOR. These operators are used as a Boolean operat...
php Użycie funkcji usort() w PHP
Użycie funkcji usort() w PHP
W PHP istnieje wiele wbudowanych funkcji do sortowania zmiennych tablicowych. Jednym z nich jest funkcja usort(). Ta funkcja sortuje tablicę za pomocą...
php Użycie xpath() w PHP
Użycie xpath() w PHP
Dokument XML służy do przechowywania niewielkiej ilości danych, a czasami jest wymagane do odczytania określonej zawartości dokumentu XML na podstawie...