MSconfig

What are Boot Advanced Options in MSCONFIG in Windows 10?
MSConfig or System Configuration Utility is an inbuilt tool in Windows that allows you to manage startup items, boot options, Services & boot in Safe ...
Co to jest MSConfig lub Narzędzie konfiguracji systemu w systemie Windows 10?
Podczas uruchamiania systemu Windows dzieje się wiele rzeczy, w tym ładowanie wielu procesów i aplikacji. Jeśli którykolwiek z tych procesów utknie, s...