IRC

IRC Najlepsze klienty czatu IRC dla systemu Linux
Najlepsze klienty czatu IRC dla systemu Linux
Internet Relay Chat (IRC) to protokół używany głównie do komunikacji tekstowej przez Internet. Serwery czatów IRC są zwykle używane w celu ułatwienia ...
IRC How to Set up IRC on Ubuntu
How to Set up IRC on Ubuntu
Internet Relay Chat (IRC) is a tool for communicating in plain text, without the use of other media such as images or videos. IRC uses a Client-Server...
IRC Best Self-Hosted IRC Clients
Best Self-Hosted IRC Clients
While IRC (Internet Relay Chat) may not feel as fresh today as it did during its golden era, which spans from the 1990s to early 2000s, this applicati...