Event Logs

Log files created when you upgrade Windows 10 to a newer version
When Microsoft rolls an update for Windows 10, the upgrade process creates tons of log files in every step. These log files are useful for analysis if...
How to view and delete Event Viewer Saved Logs in Windows 10
Event Viewer (eventvwr.msc) is an advanced tool in Windows 10/8/7, which displays detailed information about significant events on your Windows comput...
Jak wyczyścić dziennik zdarzeń w systemie Windows 10?
Windows 10 jest znany z tego, że od czasu do czasu pojawia się kilka rodzajów błędów. Teraz możesz chcieć lepiej zrozumieć błędy, i właśnie tam that D...
Usługa dziennika zdarzeń systemu Windows nie uruchamia się lub jest niedostępna
Usługa dziennika zdarzeń systemu Windows utrzymuje zestaw dzienników zdarzeń, których system, komponenty systemu i aplikacje używają do rejestrowania ...
Kontroluj liczbę plików zrzutu pamięci, które system Windows tworzy i zapisuje
Za każdym razem, gdy komputer z systemem Windows ulega awarii, tworzy Plik zrzutu pamięci. Te pliki minidump to obrazy pamięci z tego momentu, w który...