Struktury danych i algorytmy

Samouczek dotyczący struktury danych tabeli haszującej
W informatyce słowo „mapa” oznacza połączenie elementu w jednym zestawie z innym elementem w innym zestawie. Wyobraź sobie, że na stronie po lewej str...
Graph Data Structure Tutorial
In computing, a graph is a set of nodes connected by links. The main difference between a tree and a graph is that a tree has one root node, while a g...
Samouczek dotyczący struktury danych sterty
Dane to zbiór wartości. Dane mogą być gromadzone i umieszczane w rzędzie, kolumnie, tabeli lub w formie drzewa. Struktura danych to nie tylko rozmiesz...
Tree Data Structure Tutorial for Beginners
Introduction A tree in software is like a biological tree, but with the following differences: It is drawn upside-down. It has only one root and no s...