AutoPlay

How to enable, configure and set AutoPlay defaults in Windows 10
Windows 10 lets you easily set the AutoPlay defaults for media, devices & folders via the Settings app. The Windows AutoPlay feature is a nice feature...
AutoPlay in Windows 10 explained - FAQ
The Windows AutoPlay feature in Windows is a nice feature for users when they insert media via CD\DVD, USB or Media Cards. While useful the AutoPlay i...
Zmiany w funkcji AutoRun w Windows 7
W odpowiedzi na niedawną epidemię Confickera firma Microsoft wprowadziła pewne zmiany w funkcji automatycznego uruchamiania w systemie Windows 7. Głów...