Arch Linux

How to use PulseAudio in ArchLinux
PulseAudio is a free and open-source sound server, released in 2004 as Polypaudio. PulseAudio serves as a proxy between software applications creating...
Skonfiguruj protokół czasu sieciowego w ArchLinux
W tym samouczku przyjrzymy się Network Time Protocol (NTP), technice często używanej do synchronizacji czasu zegara w systemach Linux z czasem interne...
Jak zainstalować Sambę na ArchLinuksie?
Samba to bezpłatne oprogramowanie typu open source, które zapewnia bezproblemowe udostępnianie plików między systemami Windows i Linux/Unix w sieci. S...
How to Backup an Arch Linux System
To this day, I dread losing my week's long hard work to an unprecedented hard-drive malfunction. It happened to me once, and I'm sure some of you can ...
Pierwsze kroki z PIP w ArchLinux
PIP to duży zestaw narzędzi służących do automatyzacji instalacji i zarządzania pakietami i modułami Pythona. Nazwa pip jest akronimem dla pakietów in...
How to Install 7zip in ArchLinux
7zip is free and open-source software that is used to put together files into archives. The software uses its own archive format (7-z), as well as oth...
Jak skonfigurować FDE w ArchLinux?
Szyfrowanie całego dysku (FDE) to jeden z najlepszych środków bezpieczeństwa, jakie możesz zastosować, aby chronić dane w pamięci urządzenia. Jak sa...
Jak korzystać z AUR z Arch Linux
AUR, co oznacza Arch Unit Repository, służy do instalowania oprogramowania związanego z Arch Linux i innymi dystrybucjami Arch w systemie operacyjnym ...
Jak zainstalować Cinnamon Desktop w Arch Linux?
Cynamon to modny smak pulpitu Linux Linux. Mówiąc prościej, Cinnamon działa jako środowisko graficzne typu open source, które jest napędzaną częścią G...