Aero

Troubleshoot & Fix Aero issues in Windows 7
You can now easily identify causes due to which your Windows 7 is unable to turn on the Aero feature, and also fix them easily. To do so, open Control...
Why has my color scheme been changed to Windows 7 Basic ?
If while working on your Windows 7 you suddenly receive an error message: The color scheme has been changed to Windows 7 Basic or maybe some aero visu...
Aura Brings Windows 8 Auto Colorization To Windows 7 & Vista
Aura is a free utility that analyses the average desktop background or the opened window's color and sets it as the Aero Glass color. It is a kind of ...
Apply Aero Glass Effect in Windows 8 with Glass 8
In some of my recent posts, some readers, especially customization lovers, have asked me, how I had applied Aero glass effect in Windows 8, to the win...
Why is transparency retained, even when windows are maximised in Windows 7?
In Windows Vista, when Aero transparency is enabled, you may have noticed that this transparency goes away when you maximize the window. Many users wa...
Disable Change the color scheme to improve performance message
A Windows 7 user recently wrote to me saying that he kept seeing a Do you want to change the color scheme to improve performance message on his comput...
Minimalizuj i maksymalizuj okno Eksploratora w zwolnionym tempie w systemie Windows 10
Tylko do cholery, możesz zminimalizować, zmaksymalizować, zamknąć i otworzyć okna eksploratora plików w zwolnionym tempie w systemie Windows 10/8/7/Vi...
Jak włączyć Vista Aero GUI w Windows Vista Home Basic?
Windows Vista to potężny system operacyjny dostępny na dzisiejszym rynku oprogramowania, ale wiele osób zna i kocha Vista tylko dzięki niesamowitemu i...
Motyw Aero nie działa w systemie Windows 7
System Windows 7 zawiera przydatne narzędzia do rozwiązywania problemów z motywami Aero, jedno z tych narzędzi do rozwiązywania problemów może pomóc w...