Gry

Install and Run CodeCombat Multiplayer Game on Ubuntu 16.04

Install and Run CodeCombat Multiplayer Game on Ubuntu 16.04

CodeCombat is a multiplayer programming game for learning how to code. It's a platform for students to learn computer science while playing through a real game.

It's both a startup and a community project, completely open source under the MIT and Creative Commons licenses. Furthermore, it's the largest open source CoffeeScript project by lines of code, and since it's a game, it's really fun to hack on.

To install CodeCombat, we need to first setup our database. The database used will be MongoDB

Install MongoDB

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv EA312927 echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu "$(lsb_release -sc)"/mongodb-org/3.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list sudo apt-get update && sudo apt-get install -y mongodb-org
cd /lib/systemd/system/ vim mongod.service
[Unit] Description=High-performance, schema-free document-oriented database After=network.target Documentation=https://docs.mongodb.org/manual [Service] User=mongodb Group=mongodb ExecStart=/usr/bin/mongod --quiet --config /etc/mongod.conf [Install] WantedBy=multi-user.target
systemctl daemon-reload
systemctl start mongod systemctl enable mongod

Install and run CodeCombat Multiplayer Game on Ubuntu 16.04

sudo apt-get install build-essential python2.7 git curl npm nodejs-legacy
npm config set python 'which python2.7'
git config --global user.name "YOUR_NAME" git config --global user.email "YOUR_EMAIL_ADDRESS"
git clone https://github.com/codecombat/codecombat.git cd codecombat git remote add -f upstream https://github.com/codecombat/codecombat.git
npm install
(cd $(mktemp -d /tmp/coco.XXXXXXXX) && curl http://analytics.codecombat.com:8080/dump.tar.gz | tar xzf - && mongorestore --drop --host 127.0.0.1)
npm run dev
http://127.0.0.1:3000

Now we have our game environment running on Ubuntu 16.04

Jak zainstalować i używać aplikacji Joplin do robienia notatek na Ubuntu 20.04
Być może natknąłeś się w swoim życiu na moment, w którym chciałbyś umieścić swoje myśli, uczucia, pomysły lub po prostu cytat, który przeczytałeś gdzi...
Jak czytać ePuby na Ubuntu 20.04
Książki od wieków są źródłem wiedzy, dając ludziom szczęście, mądrość i rozrywkę. To właśnie te proste kawałki papieru wspierały ludzkość w najtrudnie...
Jak zainstalować motyw ikony Papirus na Ubuntu 20.04
Ubuntu to system operacyjny oparty na Debianie, który stał się jedną z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa dostępnych na komputery stacjonarne. Po...