Nauka o danych

Jak korzystać z funkcji NumPy unique() Pythona?

Jak korzystać z funkcji NumPy unique() Pythona?

Biblioteka NumPy jest używana w Pythonie do tworzenia jednej lub więcej tablic wymiarowych i ma wiele funkcji do pracy z tablicą. Funkcja unique() jest jedną z przydatnych funkcji tej biblioteki do znajdowania unikalnych wartości tablicy i zwracania posortowanych unikalnych wartości. Ta funkcja może również zwrócić krotkę wartości tablicy, tablicę indeksów asocjacyjnych oraz liczbę wystąpień każdej unikalnej wartości w głównej tablicy. W tym samouczku pokazano różne zastosowania tej funkcji.

Składnia:

Składnia tej funkcji jest podana poniżej.

tablica numpy.unikalne (tablica_wejść, indeks_powrotów, odwrotność_powrotów, liczba_zwrotów, oś)

Ta funkcja może przyjmować pięć argumentów, a ich przeznaczenie wyjaśniono poniżej.

Funkcja unique() może zwrócić cztery typy tablic na podstawie wartości argumentów.

Przykład-1: Wydrukuj unikalne wartości tablicy jednowymiarowej

Poniższy przykład pokazuje użycie funkcji unique() do utworzenia tablicy z unikalnymi wartościami tablicy jednowymiarowej. Jako wartość argumentu funkcji unique() została użyta jednowymiarowa tablica składająca się z 9 elementów. Zwrócona wartość tej funkcji została wydrukowana później.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Utwórz tablicę liczby całkowitej
np_tablica = np.unikalny([55, 23, 40, 55, 35, 90, 23, 40, 80])
# Wydrukuj unikalne wartości
print("Tablica unikalnych wartości to:\n", np_array)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu. Tablica wejściowa zawiera 6 unikalnych elementów, które są pokazane na wyjściu.

Przykład-2: Wydrukuj unikalne wartości i indeksy na podstawie tablicy wejściowej

Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób można pobrać unikalne wartości i indeksy tablicy dwuwymiarowej za pomocą funkcji unique(). Jako tablicę wejściową użyto dwuwymiarowej tablicy składającej się z 2 wierszy i 6 kolumn 6. Wartość return_index argument został ustawiony na Prawdziwe aby uzyskać indeksy tablicy wejściowej na podstawie unikalnych wartości tablicy.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Utwórz dwuwymiarową tablicę
np_tablica = np.tablica([[6, 4, 9, 6, 2, 9], [3, 7, 7, 6, 1, 3]])
# Wydrukuj tablicę dwuwymiarową
print("Zawartość tablicy dwuwymiarowej: \n", np_array)
# Utwórz unikalną tablicę i tablicę indeksów unikalnych wartości
unikalna_tablica, tablica_indeksów = np.unikalne (np_array, return_index=True)
# Wydrukuj wartości tablic unikalnych i indeksowych
print("Zawartość unikalnej tablicy:\n", unique_array)
print("Zawartość tablicy indeksów:\n", tablica_indeksów)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu. Tablica wejściowa zawiera 7 unikalnych wartości. Wyjście pokazuje tablicę 7 unikalnych wartości i 7 indeksów tych wartości z tablicy wejściowej.

Przykład-3: Wydrukuj unikalne wartości i indeksy na podstawie tablicy wyjściowej

Poniższy przykład pokazuje, jak unikalne wartości tablicy jednowymiarowej i indeksy oparte na unikalnych wartościach za pomocą funkcji unique(). W skrypcie jednowymiarowa tablica składająca się z 9 elementów została użyta jako tablica wejściowa. Wartość return_inverse argument jest ustawiony na Prawdziwe który zwróci kolejną tablicę indeksów na podstawie unikalnego indeksu tablicy. Zarówno tablica unikatowa, jak i tablica indeksów zostały wydrukowane później.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Utwórz tablicę wartości całkowitych
np_tablica = np.tablica([10, 60, 30, 10, 20, 40, 60, 10, 20])
print("Wartości tablicy wejściowej:\n", np_array)
# Utwórz unikalną tablicę i odwrotną tablicę
unikalna_tablica, odwrócona_tablica = np.unikalne (np_array, return_inverse=True)
# Wydrukuj wartości unikalnej tablicy i odwrotnej tablicy
print("Wartości unikalnej tablicy: \n", unique_array)
print("Wartości tablicy odwrotnej: \n", tablica odwrotna)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu. Dane wyjściowe pokazały tablicę wejściową, tablicę unikalną i tablicę odwrotną. Tablica wejściowa zawiera 5 unikalnych wartości. Są to 10, 20, 30, 40 i 60. Tablica wejściowa zawiera 10 w trzech indeksach, które są pierwszym elementem unikalnej tablicy. Tak więc 0 pojawiło się trzy razy w tablicy odwrotnej. Pozostałe wartości tablicy odwrotnej zostały umieszczone w ten sam sposób.

Przykład-4: Wydrukuj unikalne wartości i częstotliwość każdej unikalnej wartości

Poniższy przykład pokazuje, jak funkcja unique() może pobrać unikalne wartości i częstotliwość każdej unikalnej wartości tablicy wejściowej. Wartość liczba_zwrotów argument został ustawiony na Prawdziwe do uzyskania tablicy wartości częstotliwości. Jednowymiarowa tablica 12 elementów została użyta w funkcji unique() jako tablica wejściowa. Tablica unikalnych wartości i wartości częstotliwości zostały wydrukowane później.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Utwórz tablicę wartości całkowitych
np_tablica = np.tablica([70, 40, 90, 50, 20, 90, 50, 20, 80, 10, 40, 30])
print("Wartości tablicy wejściowej:\n", np_array)
# Utwórz unikalną tablicę i licz tablicę
tablica_unikalna, tablica_liczba = np.unikalne (np_array, return_counts=True)
# Wydrukuj wartości unikalnej tablicy i odwrotnej tablicy
print("Wartości unikalnej tablicy: \n", unique_array)
print("Wartości tablicy liczników: \n", tablica_liczb)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu. Tablica wejściowa, tablica unikatowa i tablica liczników zostały wydrukowane na wyjściu.

Wniosek

Szczegółowe zastosowania funkcji unique() zostały wyjaśnione w tym samouczku na wielu przykładach. Ta funkcja może zwracać wartości różnych tablic i została pokazana tutaj za pomocą tablic jednowymiarowych i dwuwymiarowych.

Co to jest wywołanie systemowe w systemie Linux i jak działa z przykładami
Wywołanie systemowe to funkcja, która umożliwia procesowi komunikowanie się z jądrem Linuksa. To tylko programowy sposób, w jaki program komputerowy m...
What Is a Linux System Call?
First Things First Before we delve into the definition of a Linux system call and examine the details of its execution, it is best to start with defin...
Linux Exec System Call
The exec system call is used to execute a file which is residing in an active process. When exec is called the previous executable file is replaced an...