Ubuntu

Jak zainstalować Thunderbirda na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Thunderbirda na Ubuntu 20.04

Thunderbird to elastyczny, funkcjonalny klient poczty e-mail dostępny dla systemu Linux. Jest to wieloplatformowa, bezpłatna platforma do zarządzania klientami poczty e-mail, kanałów informacyjnych, czatu i kalendarzy. Thunderbird jest również łatwy w konfiguracji i dostosowaniu. Jedną z kluczowych zasad Thunderbirda jest promowanie otwartych standardów. Ten artykuł pokazuje, jak zainstalować Thunderbirda na Ubuntu 20 on.04.

Proces instalacji

Do zainstalowania Thunderbirda na Ubuntu 20 . można użyć jednej z poniższych metod.04:

  1. Korzystanie z Centrum oprogramowania Ubuntu
  2. Korzystanie z terminala

Metoda 1: Zainstaluj Thunderbirda za pomocą Centrum oprogramowania Ubuntu

Centrum oprogramowania Ubuntu to oficjalny sklep z aplikacjami Ubuntu. Korzystając z Centrum oprogramowania Ubuntu, możesz kupować, instalować lub usuwać różne aplikacje.

Otwórz menu „Aplikacja” i wpisz „Thunderbird” w pasku wyszukiwania. Następnie wybierz aplikację Thunderbird z wyników.

Otworzy się okno zawierające wszystkie informacje dotyczące aplikacji Thunderbird. Kliknij „Zainstaluj”, aby zainstalować Thunderbirda.

Po zainstalowaniu Thunderbirda możesz wyszukać aplikację Thunderbird w menu „Aplikacje”.

Po uruchomieniu aplikacji Thunderbird otworzy się ekran deski rozdzielczej. Na tym ekranie zostaniesz poproszony o wprowadzenie pewnych informacji o użytkowniku. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Kontynuuj.'

Thunderbird uwierzytelni Twój e-mail i poprosi o wybranie IMAP lub POP3. Wybierz wybraną opcję i kliknij „Gotowe.'

Twoje konto zostanie teraz dodane do Thunderbirda. Teraz możesz uzyskać dostęp do Thunderbirda za pośrednictwem Providera.

Gdy wyrazisz zgodę, Thunderbird zsynchronizuje wszystkie Twoje e-maile.

Metoda 2: Zainstaluj Thunderbirda za pomocą terminala

Uruchom terminal lub użyj skrótu CTRL + ALT + T, aby otworzyć terminal. Następnie wpisz poniższe polecenie, aby zainstalować Thunderbirda:

$ sudo apt zainstaluj thunderbird

Thunderbird powinien teraz zostać pomyślnie zainstalowany na twoim Ubuntu 20.04 system.

Odinstalowywanie Thunderbirda z Ubuntu 20.04

Możesz odinstalować lub usunąć Thunderbirda z systemu za pomocą następującego polecenia:

$ sudo apt remove --autoremove thunderbird

Po naciśnięciu „Y” rozpocznie się proces dezinstalacji.

Wniosek

Thunderbird to wieloplatformowa, bezpłatna platforma służąca do zarządzania klientami poczty e-mail, kanałów informacyjnych, czatów i kalendarzy. Ta aplikacja jest łatwa w konfiguracji i dostosowaniu. Jest to wydajna platforma do łączenia się z różnymi ludźmi. W tym artykule pokazano, jak zainstalować Thunderbirda na Ubuntu 20.04 system.

Show Git Tree in Terminal
The git log command is a useful command that allows you to look at Git commits history. However, this text-based log may not be preferred by most user...
Jak wrócić do poprzedniego zatwierdzenia w Git?
Polecenie „git revert” wykonuje niezwykle użyteczną operację w środowisku Git. Czasami chcesz cofnąć zmiany, które raz zatwierdziłeś, bez faktycznego ...
Jak korzystać z „Git Stash”?
Jeśli masz doświadczenie w bardzo częstej pracy z Git, musisz wiedzieć, że możesz mieć wiele gałęzi w jednym repozytorium projektu Git. Jednak szef tw...