Ubuntu

How to Install LibreOffice on Ubuntu 20.04 & Linux Mint 20

How to Install LibreOffice on Ubuntu 20.04 & Linux Mint 20

LibreOffice is a free, multi-platform, and open-source office suite used by millions of organizations and people worldwide.  LibreOffice is full of features and boosts your productivity to perform your personal as well as official tasks. The LibreOffice suite comprises many useful applications like a word processor, spreadsheet, and drawing & presentation applications.

LibreOffice can be installed on Ubuntu and Linux Mint from the Software Center, standard repository, snap application manager, and PPA repository.

We are using Ubuntu 20.04 LTS for executing the commands and displaying the installation procedure.

Installing LibreOffice on Ubuntu and Linux Mint from the standard repository

The LibreOffice is included in Linux Mint 20 and Ubuntu 20.04 standard repositories. Fire up the terminal and update the apt cache before installing LibreOffice:

$ sudo apt update

Now, install the LibreOffice suite with the command:

$ sudo apt install libreoffice

Press 'y' to continue installing LibreOffice.

Once LibreOffice is installed, check the installed version with the command:

$ libreoffice --version

Installing LibreOffice on Ubuntu and Linux Mint from PPA repository

The PPA repositories often contain the latest release of software applications. Complete the below-given steps to install LibreOffice from the PPA repository:

Step 1: Add LibreOffice PPA repository

Fire up the terminal and add the LibreOffice PPA repository with the command:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice

Press 'Enter' to continue adding the LibreOffice PPA repository.

Step 2: Update system's cache

Update the system's apt repository cache with the command:

$ sudo apt update

Step 3: Install LibreOffice

Update the system's apt repository cache with the command:

$ sudo apt install libreoffice

Press 'y' to continue installing the LibreOffice from the PPA repository.

Verify the installed version using the command:

$ libreoffice --version

The output shows that LibreOffice 7.0.4.2 is installed on my Ubuntu 20.04 system, the latest version.

Installing LibreOffice on Ubuntu and Linux Mint from snap

Snap is an application manager that is developed by Canonical. Ubuntu 20.04 has snap by default. In the case of Linux Mint 20, the snap is blocked by default. To enable and install snap on Linux Mint 20, we need to delete the nosnap.pref file using the command:

$ sudo rm /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref

Next, update the apt cache and install snap using the command:

$ sudo apt update
$ sudo apt install snapd

Next, type the below-given command to install the LibreOffice via snap:

$ sudo snap install libreoffice

Moreover, verify the installation using the command:

$ snap info libreoffice

Installing LibreOffice on Ubuntu from Ubuntu Software Center

All the above-described methods use the command line to install LibreOffice. If you are interested in installing LibreOffice by using the graphical user interface, it is the recommended method for you.

Open the Ubuntu Software Center.

Search the LibreOffice.

Select the LibreOffice application and click on 'Install'.

Authentication is required for installing LibreOffice. Enter the password and click on 'Authenticate'.

The LibreOffice suite will be installed.

Conclusion

LibreOffice is a popular office suite that includes many useful applications. We can install LibreOffice on Linux distros like Linux Mint and Ubuntu from various methods. This post describes the installation of LibreOffice on Linux Mint 20 and Ubuntu 20.04.

Jak zbudować monitor ruchu internetowego za pomocą Pythona, Flask, SQLite i Pusher
Jeśli masz aplikację internetową działającą w Internecie, musisz wiedzieć, skąd pochodzą Twoi odwiedzający, z jakich systemów korzystają i innych podo...
Jak utworzyć bazę danych w MongoDB za pomocą Pythona?
Nie ma wątpliwości, że Python jest potężnym i popularnym językiem programowania, zdolnym obsłużyć każdy projekt, który mu rzucimy. Jest bardzo elastyc...
Skrypt Pythona do monitorowania połączenia sieciowego
Potrzeba stałego połączenia naszych urządzeń z Internetem staje się bardziej podstawową potrzebą niż dodatkowym przywilejem. Posiadanie aplikacji i ur...