Ubuntu

Jak zainstalować Apache Maven na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Apache Maven na Ubuntu 20.04
Apache Maven to zaawansowane i ekskluzywne narzędzie służące do budowania zarządzania projektami typowo związanymi z java. Jest to oprogramowanie typu open source, które wykorzystuje POM zawierający plik XML do sprzedaży kluczowych informacji o projekcie, których kulminacją są informacje dotyczące projektu arch, jego zależności i plików konfiguracyjnych. Aby skutecznie zainstalować apache maven na Ubuntu 20.04 będziesz potrzebować podstawowej wiedzy na temat działania i poleceń systemu Linux, uprawnień użytkownika root oraz rozpoznawania poleceń sudo. Narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikowi w budowaniu projektów poprzez sprawne dokumentowanie i raportowanie centralnych informacji związanych z projektem related. Apache Maven kwalifikuje się jako najlepiej dopasowane narzędzie do zarządzania projektami java. Ma wbudowane obiektywne polecenia do obsługi pakietów i składu kodu.

Proces instalacji

Instalacja Apache Maven to stosunkowo krótki proces składający się z 4 podstawowych kroków. Po przejściu tych 4 kroków możesz skorzystać ze wszystkich korzystnych funkcji Apache Marven, aby umiejętnie zarządzać projektami java na swoim Ubuntu.

Wymagania

Niezbędne jest posiadanie systemu java zainstalowanego na serwerze wraz z zestawem deweloperskim java obejmującym JDK i JRE, aby uruchomić polecenie maven. Jeśli nie masz zainstalowanych tych systemów, zaimplementuj to polecenie.

$ sudo apt install default-jdk

Możesz zweryfikować instalację systemu java i jego zestawu za pomocą.

$ java -wersja

Aktualizacja pakietu

Zaktualizuj istniejący pakiet za pomocą polecenia sudo apt. Podstawą jest aktualizacja istniejących pakietów przed zainstalowaniem dowolnego narzędzia lub serwera na ubuntu, aby skutecznie je uruchomić.

$ sudo apt aktualizacja

Możesz również uruchomić to polecenie przed zainstalowaniem zestawu java, w ten sposób twoje pakiety systemowe zostaną zaktualizowane wraz z instalacją zestawu.

Instalacja Apache Maven

Istnieją przede wszystkim dwie metody instalacji mavena Apache w twoim systemie. możesz pobrać go za pomocą polecenia apt lub bezpośrednio ze źródła internetowego za pomocą polecenia wgetget.

$ sudo apt install maven

$ mvn -wersja

Jeśli jesteś skłonny pobrać go z serwera WWW, aby pobrać najnowszą wersję apache maven, zastosuj polecenie wget.

$ cd /usr/lokalny

$ sudo wget https://www-eu.Apache.org/dist/maven/maven-3/3.6.3/binaria/
apache-maven-3.6.3-pojemnikowy.smoła.gz

Teraz wypakuj pobrany plik maven z katalogu tmp do katalogu opt.

$ sudo tar xf /tmp/apache-maven-*.smoła.gz -C /opt

Jeśli chcesz mieć wyraźną kontrolę nad maven, możesz również wygenerować link symbolizujący katalog maven, stosując następujący kod.

$ sudo ln -s /opt/apache-maven-3.6.3 /opt/maven

Aby po prostu wyodrębnić pobrany plik maven bez zmiany jego katalogu, użyj następujących poleceń

$ sudo tar xzf apache-maven-3.6.3-pojemnikowy.smoła.gz

$ sudo ln -s apache-maven-3.6.3 osoby

Konfigurowanie zmiennych środowiskowych Apache maven

Aby ustawić zmienne środowiskowe Apache maven, będziesz musiał utworzyć plik dla tych zmiennych. Zaimplementuj następujące polecenia, aby wygenerować nowy plik.

$ sudo vi /etc/profil.d/maven.cii

Teraz, aby ustawić zmienne w tym pliku, zastosuj.

$ źródło /etc/profil.d/maven.cii

Weryfikacja

Aby po prostu zweryfikować instalację Apache na twoim Ubuntu 20.04 zastosuj polecenie mvn w następujący sposób:

$ mvn -wersja

I na koniec wyczyść dysk, aby uzyskać świetną wydajność, usuwając archiwa, z których pobrałeś urządzenie ma.

$ sudo rm -f apache-maven-3.6.3-pojemnikowy.smoła.gz

Wniosek

Instalowanie apache maven na Ubuntu 20.04 jest wykonalne i nie wymaga długich i skomplikowanych poleceń. Jeśli masz już zainstalowany zestaw java w swoim systemie, proces instalacji stanie się bardziej płaski i wygodny. Postępując zgodnie z wyżej wymienionym procesem instalacji krok po kroku, nie napotkasz żadnych skomplikowanych błędów. Jeśli instalujesz inną najnowszą wersję zamiast 3.6.3 Apache Maven, a następnie ostrożnie zastosuj polecenia zawierające opis wersji description.

Gry Zainstaluj najnowszą grę strategiczną OpenRA na Ubuntu Linux
Zainstaluj najnowszą grę strategiczną OpenRA na Ubuntu Linux
OpenRA to darmowy silnik gier strategicznych czasu rzeczywistego, który odtwarza wczesne gry Westwood, takie jak klasyczny Command & Conquer: Red Aler...
Gry Zainstaluj najnowszy emulator Dolphin dla Gamecube i Wii w systemie Linux
Zainstaluj najnowszy emulator Dolphin dla Gamecube i Wii w systemie Linux
Emulator Dolphin pozwala grać w wybrane gry Gamecube i Wii na komputerach osobistych z systemem Linux (PC). Będąc ogólnodostępnym emulatorem gier o o...
Gry Jak korzystać z GameConqueror Cheat Engine w systemie Linux
Jak korzystać z GameConqueror Cheat Engine w systemie Linux
Artykuł zawiera przewodnik dotyczący korzystania z silnika oszukującego GameConqueror w systemie Linux. Wielu użytkowników, którzy grają w gry w syste...