Ubuntu

Jak zainstalować Anacondę w Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Anacondę w Ubuntu 20.04
Wszelkie czynności instalacyjne w Ubuntu wymagają aktualizacji pakietów przed kontynuowaniem. Anaconda wyróżnia się wieloma możliwościami funkcjonalnymi, które obejmują zarządzanie pakietami systemowymi, obliczanie i przetwarzanie danych wielkoskalowych, wpływanie na analitykę predykcyjną oraz wykonywanie programowania w języku Python. Z szerszej perspektywy Anaconda jest dedykowanym podium do osiągnięcia uczenia maszynowego. Anaconda służy jako narzędzie wiersza poleceń, natomiast Navigator opiera się na graficznym interfejsie użytkownika (GUI). Anaconda jest również kompatybilna z systemami operacyjnymi Mac, Windows i Linux. Dwa z najważniejszych narzędzi depozytowych zawartych w Anakondzie to nawigator. Zawsze zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji dowolnego serwera typu open source, który zamierzasz zainstalować w systemie Linux.

W tym artykule dowiesz się, jak zainstalować Anacondę na Ubuntu 20.04 system.

Wymagania

Wymagania dotyczące instalacji Anacondy na Ubuntu 20.04 wymaga, aby użytkownik zalogował się jako użytkownik root. Dostęp do terminala lub wiersza poleceń, a także szczegóły najnowszej wersji Anacondy to podstawowe wymagania przed instalacją. Możesz uzyskać szczegółowe informacje o najnowszej wersji Anacondy za pośrednictwem źródła internetowego, korzystając z następującego linku:

https://www.anakonda.pl/dystrybucja/

Proces instalacji

Cały proces instalacji anakondy składa się z 5 podstawowych kroków proceduralnych.

Krok 1: Zaktualizuj pakiet APT

Krok 2: Pobieranie najnowszej wersji Anacondy

Krok 3: Weryfikacja integralności danych

Krok 4: Instalacja pakietów

Krok 5: Weryfikacja zainstalowanych pakietów Anaconda

Krok 1: Zaktualizuj pakiet APT

Pierwszą i najważniejszą zasadą instalacji dowolnego programu w systemie Linux jest aktualizacja pakietów systemowych. Zaktualizuj istniejące pakiety systemowe za pomocą następującego polecenia:

$ sudo apt aktualizacja i aktualizacja

Następnie pobierz curl, jeśli jeszcze nie istnieje w twoim systemie Ubuntu. Curl pomoże we wdrożeniu poleceń do instalacji Anacondy. Zastosuj to polecenie, aby uzyskać curl w swoim systemie.

$ sudo apt install curl

Krok 2: Pobierz najnowszą wersję Anacondy

Możesz użyć narzędzia curl w terminalu poleceń systemu, aby pobrać instalator Anacondy po przejściu do repozytorium tmp.

$ cd /tmp

$ curl https://repo.anakonda.com/archiwum/Anakonda3-2020.02-Linux-x86_64.cii
--anakonda wyjściowa.cii

Pamiętaj, że wersja 2020.02, o której mowa w powyższym poleceniu, jest kompatybilny tylko z Pythonem 3.7. Tak więc, jeśli używasz 2.7 wersji Pythona, a następnie użyj powyższego linku, aby znaleźć kompatybilną wersję Anacondy z Pythonem 2.7 wersja.

Krok 3: Weryfikacja integralności danych

Poniższe polecenie pomoże Ci zweryfikować integralność danych pobranej wersji Anacondy.

$ sha256sum Anakonda3-2020.02-Linux-x86_64.cii

Teraz porównaj kod wyświetlany na ekranie wyjściowym z kodem skrótu na stronie z wersją Anacondy. Oba kody powinny być zgodne, w przeciwnym razie nie używasz kompatybilnej wersji Anacondy, która jest zgodna z twoją wersją Pythona, a narzędzie nie będzie w tym przypadku działać poprawnie.

Krok 4: Instalacja pakietów

Aby kontynuować proces instalacji, będziesz musiał uruchomić skrypt bash.

$ bash anakonda.cii

Wpisz inny numer wersji, jeśli używasz innej wersji Anacondy. Po pomyślnym wdrożeniu polecenia na ekranie wyjściowym pojawi się umowa licencyjna. Naciśnij enter i wpisz „tak”, aby udzielić pozwolenia i kontynuować proces. Lepiej jest zachować domyślną lokalizację. Po wejściu do okna na ekranie wyjściowym pojawi się opis zakończonej instalacji. Po zaakceptowaniu wszystkich umów, naciskając klawisz Enter, możesz teraz aktywować swojego instalatora.

$ źródło ~/.bashrc

Krok 5: Weryfikacja zainstalowanych pakietów Anaconda

Aby zweryfikować instalację pakietu, użyj polecenia conda, aby wyświetlić informacje weryfikacyjne.

$ conda info

Ekran wyjściowy zawiera wszystkie informacje dotyczące zainstalowanego pakietu Anaconda.

Wniosek

Ten proces krok po kroku, miejmy nadzieję, ułatwił proces instalacji Anacondy w Ubuntu 20.04. Pamiętaj, aby upewnić się, że wybrałeś wersję Anacondy, która jest zgodna z twoją wersją Pythona. Pamiętaj też o wersji podczas wydawania poleceń w systemie terminalowym. Zapewni to prawidłowe działanie Anacondy w Ubuntu 20.04.

Skonfiguruj Debian Linux - Zaawansowane środowisko wykrywania włamań
Zaawansowane środowisko wykrywania włamań (AIDE) to kolejna metoda wykrywania anomalii w systemie. AIDE nie należy mylić z bardziej znanymi systemami ...
Zrozumienie procesu uruchamiania Debiana krok po kroku
Ten artykuł wyjaśnia krok po kroku proces uruchamiania Debiana Linux, począwszy od BIOS-u do /sbin/init wykonanie, w tym boot loader, init i init. Pie...
Debian Firewall Setup Best Practices for Security
Restrictive vs Permissive Firewall Policies In addition to the syntax you need to know to manage a firewall, you will need to define the firewall's ta...