Ubuntu

Jak zmienić kolor folderu w Ubuntu 20.04

Jak zmienić kolor folderu w Ubuntu 20.04

Wyszukiwanie folderu może być czasochłonne i frustrujące dla użytkownika, gdy w jednym katalogu jest ich wiele. Foldery oznaczone kolorami pomagają wizualnie odróżnić foldery, ułatwiając identyfikację wymaganego folderu i przyspieszając pracę na komputerze. Ten artykuł pokazuje, jak zmienić kolor folderu w Ubuntu.

Jak zmienić kolor folderu w Ubuntu 20.04

W tej procedurze należy wykonać dwa kroki. Najpierw otwórz terminal, a następnie skopiuj następujące polecenie, aby włączyć repozytorium:

$ sudo add-apt-repository ppa:costales/yaru-colors-folder-color

Użyj następującego polecenia do instalacji:

$ sudo apt install folder-color yaru-colors-folder-color

Po zainstalowaniu przejdź dalej, aby sprawdzić dostępność opcji „Kolor folderu”. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny folder, a „Kolory folderu” można wyświetlić w menu kontekstowym, jak pokazano na poniższym obrazku:

Jak widać, pojawiło się menu zmiany koloru folderu. Wybierz odcień z listy i zmień kolor folderu, klikając żądany odcień.

Jak odinstalować kolor folderu w Ubuntu 20.04

Aby usunąć rozszerzenie koloru folderu z systemu, użyj poniższych poleceń:

$ sudo apt-get usuń kolor folderu

Wniosek

Ten samouczek pokazał, jak zainstalować motyw kolorów folderów na Ubuntu. Zmiana koloru folderów pomaga uczynić foldery bardziej unikalnymi i zróżnicowanymi, poprawiając efektywność wyszukiwania folderów. Możesz łatwo zdobyć konkretny folder, nawet gdy się spieszysz. W artykule pokazano również, jak wykonać procedurę dezinstalacji kolorów folderu.

Common SSH Configuration Options Ubuntu
In this article, I will show you how to do SSH Configuration on Ubuntu. I will assume my Ubuntu SSH server has the hostname ssh-server and IP address ...
SSH Port Forwarding on Linux
SSH Port forwarding is used to forward ports between a local and a remote Linux machine using SSH protocol. It is mainly used to encrypt connections t...
Enable SSH Server on Debian
How to Enable SSH Server for Remote Login on Debian 9 In this article, I will show you how to install and configure SSH server on Debian 9 Stretch for...