Mysz

Control & manage mouse movement between multiple monitors in Windows 10

Control & manage mouse movement between multiple monitors in Windows 10

Dual Display Mouse Manager lets you control & configure mouse movement between multiple monitors, by slowing down its movements near the border. Windows 10/8, lets you extend Monitor and Dual Screen Options.

Dual Display Mouse Manager for Windows 10

Dual Display Mouse Manager adds a useful feature - it slows down your pointer at the transition point between multiple monitors. Watch the animation on the home page to get the idea.

It is specially made for people who use dual display or several monitors.

It prevents the mouse from crossing from one screen to another too easily and allows teleporting mouse pointer between displays with a hotkey.

Visit its home page to read more about its and download the freeware.

It is a definite must-have if you use multiple monitors!

How to List Files Ordered by Size in Linux
The present article briefly explains how to list or display files and directories ordered by size. This can be easily achieved with the command ls (li...
Jak korzystać z polecenia stat w systemie Linux
Polecenie stat to przydatne narzędzie, które zgłasza informacje o określonym pliku lub systemie plików. Jest fabrycznie zainstalowany z prawie wszystk...
Lista plików posortowanych według rozmiaru w drzewie katalogów w systemie Linux
Większość systemów plików sortuje pliki w kolejności alfabetycznej nazw. Użytkownik może jednak mieć inne preferencje i chcieć sortować pliki na podst...